OVER ONS

De Hoorneboeg is een cirkelvormige buitenplaats met een oppervlakte van 13 hectare gelegen aan de zuidkant van Hilversum op de Hoorneboegse hei. Op deze uniek gelegen locatie zijn 4 gebouwen gesitueerd die ruimte bieden voor conferenties, cursussen, trainingen, brainstormsessies etc.

Historie

Uit oude geschriften blijkt dat de eerste bebouwing, een houten jachthuis, uit 1794 dateert. Later werden Stalheim en de Schuur gebouwd. In 1810 was het jachthuis zo bouwvallig dat het werd afgebroken. Een volgende eigenaar van Landgoed de Hoorneboeg bouwde een stenen villa op het terrein. Het gebouw wat nu het Centrum heet is gebouwd als woon- en gastenhuis voor de bibliothecaresse juffrouw Cavannes. De bibliotheek beschikte over een verzameling van 50.000 boeken, die eigendom waren van Pibo Pijnappel, de laatste mannelijke bewoner van de villa.

Juffrouw Pijnappel de zuster van Pibo heeft tot haar overlijden in 1971 in de villa gewoond.
De villa werd in 1987 afgebroken. Het landgoed heeft door de jaren heen verschillende eigenaren gehad. In 1948 kwam een deel van het terrein ter beschikking van de Remonstrantse Broederschap, die er een conferentiecentrum stichtte. In 1971 werden de Remonstranten ook eigenaar van de rest van het terrein.

Per 1 januari 1999 is de exploitatie van de Hoorneboeg overgegaan naar de Hoorneboeg bv, waarvan de YMCA enig aandeelhouder is. De vereniging YMCA is in 1853 opgericht en houdt zich tot op de dag van vandaag bezig met het uitvoeren van maatschappelijke activiteiten op het gebied van jeugd- en jongerenwerk. Door uw aanwezigheid op de Hoorneboeg ondersteunt u dit belangrijke werk. Voor meer informatie www.ymca.nl.